دکتر دنیلی
دکتر دنیلی

سرپرست کلینیک و مدیریت عامل

دکتر آرش شرافت وزیری ، جراح استخوان و مفاصل ، فوق تخصص جراحی زانو و آسیب ورزشی
 

مسوول کلینیک ارتوپدی 

دکتر فرهاد غفاری ، جراح استخوان و مفاصل
 

 سرپرست قسمت ارتوپدی فنی

دکتر محمود بهرامی زاده ، PHD اورتوز و پروتز 
 

پرینتایمیل

در ارتباط باشید ...

      

عضویت در خبرنامه پزشکی