دکتر دنیلی
دکتر دنیلی

تاندونیت آشیل


تعریف: 
التهاب آشیل می‌تواند منجر به تورم، تباهی و از کارافتادگی تاندون موسوم به آشیل شود. تاندون آشیل تاندونی پهن و بزرگ در قسمت انتهایی پشت پاست که وارد استخوان پاشنه می‌شود. درد ناشی از التهاب آشیل می‌تواند با گذشت زمان و بدون سابقه آسیب خاصی شدت بگیرددرد ممکن است ضربان‌دار و همراه با سوزش یا حتی به‌شدت نافذ باشد. درد التهاب آشیل نباید بدون معالجه به حال خود رها شود؛ زیرا خطر ضعیف شدن و پارگی تاندون وجود دارد. التهاب آشیل در نتیجه فعالیت‌هایی که مکررا موجب فشار و خستگی تاندون آشیل و درنهایت تورم آن می‌شود، رخ می‌دهد. در برخی موارد ایستادن‌های ممتد روی پا موجب بروز علائم می‌شود. عارضه التهاب تاندون آشیل در ورزشکاران به‌دلیل سطح بالای آسیب و مقاومت آنها دربرابر کم کردن تمرینات و اجتناب از فعالیت ورزشی، به‌سختی درمان می‌شود. کسانیکه تجربه التهاب آشیل را دارند اغلب می‌گویند با اولین قدم گذاشتن بر زمین پس از برخاستن صبح‌گاهی از رخت‌خواب درد وحشتناکی را حس می‌کنند. شکایت دیگر از اولین بلندشدن از زمین پس از نشستن‌های طولانی است. این درد معمولا کم‌کم با ادامه یافتن فعالیت‌ها کاهش می‌یابد. 

Cause 

Thereareseveralfactorsthatcancauseachillestendonitis. Themostcommoncauseisover-pronation. Over-pronationoccursinthewalkingprocess, whenthearchcollapsesuponweightbearing, addingstressontheachillestendon.   Otherfactorsthatleadtoachillestendonitisareimpropershoeselection, inadequatestretchingpriortoengaginginathletics, a shortachillestendon, directtrauma (injury) tothetendon, andheelbonedeformity 

دلایل مختلفی برای بروز عارضه تاندونیت آشیل وجود دارد. معمول‌ترین دلیل over-pronationمی‌باشد. over-pronation در هنگاه راه رفتن رخ می‌دهد٬ زمانی‌که قوس کف پا بر اثر تحمل وزن بدن پایین می‌آید و به تاندون آشیل فشار مضاعف وارد می‌کند. دیگر عوامل که به تاندونیت آشیل منتهی می‌شوند شامل انتخاب کفش نامناسب٬ انجام ناکافی نرمش‌های کششی قبل از شروع ورزش٬ تاندون آشیل کوتاه٬ ضربه (آسیب) مستقیم به تاندون و تغییر شکل استخوان پاشنه.

 

Treatment and Prevention 

Athletes, particularlyrunners, shouldincorporate a thoroughstretchingprogramtoproperlywarm-upthemuscles. Theyshoulddecreasethedistanceoftheirwalkorrun, applyiceaftertheactivityandavoidanyuphillclimbs. Athletesshoulduseanorthoticdevice, heelcup, orheelcradleforextrasupport.   A heelcuporheelcradleelevatestheheeltoreducestressandpressureontheachillestendon. Thedeviceshouldbemadewithlight-weight, shockabsorbingmaterials. Anorthoticdevicecanbeusedtocontrolover-pronation, supportthelongitudinalarch, andreducestressontheachillestendo.   

If the problem persists, consult your foot doctor. 


درمان و پیشگیری: 
ورزشکاران٬ بویژه دوندگان باید یک برنامه کششی سرتاسری و کامل را در برنامه گرم کردن بدن قبل از شروع ورزش خود بگنجانند. آنها باید مسافت دوندگی یا پیاده‌روی خود را کاهش بدهند و بعد از فعالیت از یخ استفاده کرده و از بالارفتن از سربالایی خودداری کنند. ورزشکاران باید برای محافظت بیشتراز انواع ارتزها٬ کفی طبی مخصوص پاشنهheelcup یا heelcradle استفاده کنند. این کفی‌های طبی پاشنه را بالاتر می‌برند و تنش و فشار واردآمده بر تاندون آشیل را کاهش می‌دهند. این وسیله های طبی باید از موادی سبک و جاذب ضربه درست شده باشند. ارتزهامی‌توانندover-pronation را کنترل کنند٬ از قوس‌های بلند پا محافظت کرده و تنش روی تاندون آشیل را کاهش بدهند. 

 

اگر مشکلات ادامه پیدا کردند٬ با پزشک ارتوپد خود مشورت کنید. 

http://www.foot.com/site/foot-conditions/achilles-tendonitis

پرینتایمیل

در ارتباط باشید ...

      

عضویت در خبرنامه پزشکی